NAUDOTOJO VADOVAS

Šiame naudotojo vadove pateikiame informaciją apie atliekoms rūšiuoti naudojamus simbolius ir atliekų ženklinimo sistemą. Ši sistema naudojama renkant atliekas tiek miestyje, tiek ir už jo ribų, o taip pat ir atliekų perdirbimo centruose. Su šia sistema tinkamai tvarkyti atliekas kaip niekad paprasta.

 

PIKTOGRAMOS

Sistemos esminis principas – ženklinimas naudojamas ne tik ant konteinerių, bet ir ant pakuočių. Simbolis ant pakuotės dizaino užtikrina vizualų ryšį tarp tuščios pakuotės ir atliekų konteinerio. Vartotojui nebekyla papildomų klausimų, kaip teisingai išrūšiuoti atliekas. Parsisiųsti visas atliekų ženklinimo piktogramas galima čia.

Šioje svetainėje pateikiame informaciją apie atliekoms rūšiuoti naudojamus simbolius ir atliekų ženklinimo sistemą. Ši sistema naudojama surenkant mišrias komunalines bei išrūšiuotas atliekas, taip pat atliekų tvarkymo centruose. Su šia sistema tinkamai tvarkyti atliekas kaip niekad paprasta.2021 m. atlikusi šalyje atliekoms ženklinti naudojamų simbolių analizę VŠĮ „Mes Darom“ kartu su projekto partneriais – Aplinkos ministerija, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje – parengė atliekų ženklinimo sistemos (piktogramų) aprašymą bei terminų sąvadą, remiantis Danijos bei Švedijos patirtimi.

Kodėl verta taikyti piktogramų sistemą?

Šios sistemos paskirtis – palengvinti atliekų tvarkymą tiek privatiems asmenims, tiek organizacijoms. Naudodami vieningą simbolių ir ženklų sistemą, t. y. ženklindami atliekas visoje šalyje lengvai atpažįstamais simboliais, pasieksime geresnių rezultatų atliekų perdirbimo srityje. Be to, bus tinkamai perdirbamas didesnis atliekų kiekis. Tai padeda užtikrinti gyventojams ir įmonėms skirtos sistemos paprastumas, aiškumas bei sisteminis taikymas.

Kokiu būdu atrinktos Šiaurės šalyse taikomos piktogramos?

Ši sistema – paruošta naudoti, gerai apgalvota ir išsami simbolių kalba. Siekiant užtikrinti sistemos tinkamumą naudoti ir funkcionalumą, simbolių bei ženklų sistema buvo rengiama ir išbandoma bendradarbiaujant su atliekų tvarkymo ekspertais, savivaldybių bei Rajono atliekų tvarkymo centrų (RATC) atstovais, konsultuotasi su pramonės ir gamybos organizacijomis.

Ar tai kainuoja ir kada galima pradėti ją taikyti?

Savivaldybių įmonės ir gamintojai šią sistemą gali naudoti nemokamai. Jums paliekama laisvė nuspręsti, ar pageidaujate naudoti šią sistemą, taip pat kada ją įdiegti. Ši sistema Danijoje sėkmingai naudojama nuo 2016 m. Tikslas, kad sistema taptų bendra visoms Šiaurės   šalims, tad ji jau taikoma Švedijoje, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti Suomijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi ši sistema taip pat yra naudinga įmonėms, parduodančioms ar tiekiančioms prekes Šiaurės šalyse, nes sudaro galimybę ženklinti pakuotes ir gaminius simboliais, naudojamais šio regiono šalyse.

Nesvarbu, kur ši sistema naudojama – vieningas atliekų ženklinimas skatina gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas. O tai, savo ruožtu, prisideda prie žiedinės ekonomikos kūrimo. Šioje svetainėje rasite daugiau informacijos apie naująją atliekų ženklinimo sistemą, simbolius, spalvinius kodus ir piktogramas bei tinkamą sistemos naudojimą.

PROJEKTO VYKDYTOJAI

PROJEKTO FAKTAI

Tikime, kad atliekų ženklinimas svariai prisidės prie sklandesnio atliekų rūšiavimo ir efektyviai mažins į savartynus išvežamų atliekų kiekius

LIETUVOJE PER METUS SURENKAMA KOMUNALINIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, T.
LIETUVOJE PER METUS SURENKAMA KITŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, T.
LIETUVOJE PER METUS PAŠALINTA SAVARTYNE ATLIEKŲ, T.
METAI, IKI KADA SIEKIAMA SAVARTYNUOSE ŠALINTI IKI 5% ATLIEKŲ

Susipažinkite su atliekų ženklinmo piktogramomis sistema

Pokyčiui reikia įsiklausymo. Prieš pradėdami adaptuoti atliekų ženklinimo sistemą Lietuvai, kartu su Aplinkos ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, atlikome gyventojų ir ekspertų apklausą. 
 
Apklausos rezultatas – 90 proc. apklausos dalyvių daniškąją atliekų tvarkymo sistemą įvertino teigiamai. Anot dalyvių, apsisprendimą lėmė sistemos paprastumas ir aiškumas.
 
Spalvingi ženklai ne tik prisideda prie teisingesnio rūšiavimo ir su tuo susijusių  įpročių ugdymo, bet ir gali tapti puikia edukacine priemone vaikams, pasakojant apie atliekų tvarkymą. 
 
Sužinokite visą reikalingą informaciją apie savanorišką atliekų ženklinimo piktogramomis sistemą! 

PIKTOGRAMOS

14 atliekų kategorijų naudojami 50 simbolių, kurių kiekvieną sudaro trys elementai: spalva, simbolis ir atliekų kategorijos pavadinimas. Sistema skirta atliekų konteineriams ženklinti ir įvairaus dydžio etiketėms gaminti. Ženklinimo medžiagos spausdinimui ir gamybai galite atsisiųsti paspaudę ant reikiamos piktogramos ženkliuko. Etkečių naudojimo rekomendacijos ir taisyklės pateikiamos naudotojo vadove

01. Žaliosios atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 02 01

Biologiškai suyrančios atliekos

TINKA: Biologiškai suyrančios augalinės kilmės atliekos, apimančios sodo ir daržoaugalų dalis, lapus, žolę, gėles, vaisių krituolius

NETINKA: Išskyrus maisto atliekas, kelmus ir šakas

20 02 01
20 01 38

Biologiškai suyrančios atliekos Medienos atliekos

TINKA: Šakos, kelmai, rastai, lentos (neapdorotos)

02. Maisto atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 01 08

Biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

TINKA: Vaisių ir daržovių likučiai,arbatos, kavos tirščiai,kiaušinių, riešutų lukštai

NETINKA: aliejaus atliekos, gyvūninės kilmės  atliekos

20 01 08

Biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

TINKA: Kavos tirščiai

Šia piktograma žymimos vietos, kuriose kavos tirščiai renkami atskirai

20 01 25

Maistinis aliejus ir riebalai

TINKA: Aliejus, panaudotas kepimo aliejus, maistinis aliejus

NETINKA: kosmetinis aliejus

03. Pakartotinis naudojimas

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

nėra kodo

Nėra (naudojimui tinkamidaiktai)

Naudoti tinkami batai, basutės, šlepetės, sportiniai bateliai, auliniai batai

nėra kodo

Nėra (naudojimui tinkami daiktai)
20 01 11

Naudoti tinkami žaislai, pvz. minkšti žaislai, pliušiniai žaislai, medžiaginiai, veltiniai, megzti, nerti žaislai

nėra kodo

Nėra (naudojimui tinkami daiktai)
20 03 07

Naudoti tinkami baldai suintegruota minkšta dalimi, pvz. minkšti baldai, sofos, lovos, foteliai, čiužiniai, sėdmaišiai, biuro kėdės

Nėra(naudojimui tinkami daiktai)

Naudoti tinkami daiktai, pvz. dar veikiantys elektros ir elektronikos prietaisai, dar tinkamos naudoti statybinės medžiagos ir kt (vaikiški vežimėliai, automobilinės kėdutės ir kt.)

Nėra (naudojimui tinkami daiktai)
20 01 11

Naudoti tinkami drabužiai, nauji, nepanaudoti apatiniai drabužiai, patalynė, užuolaidos, kilimai

04. Pavojingos atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

20 01 33*
20 01 34
16 06 02*
16 06 05 

Akumuliatoriai

TINKA: Bet kokie naudoti nebetinkami akumuliatoriai: pvz. automobilių akumuliatoriai, telefonų, kompiuterių akumuliatoriai, elektromobilių baterijos, elektrinių dviračių ar paspirtukų baterijos ir kt.

08 01 11*
08 01 17*
08 01 21*

Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų
Dažų ar lakų valikio/nuėmiklių atliekos
Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

TINKA: Dažai, lakai, gruntai, skiedikliai, tirpikliai, dažų nuėmikliai, klijai, dervos

15 01 11*

Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) 

TINKA: Aerozolių pakuotės, putų poliuretano pakuotės

17 06 01*
17 06 05 *

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (ruberoidas ir kitos medžiagos turinčios sudėtyje ar turėjusios sąlytį su asbestu)
Statybinės atliekos, turinčios asbesto

TINKA: Asbesto ir asbesto sudėtyje turinčios atliekos, apima asbestinį šiferį ir kitas asbesto turinčios atliekas

20 01 33*
20 01 34
16 06 02*
16 06 05

Baterijos

Nešiojamos baterijos, apima įvairių tipų vienkartines baterijas bei pakraunamas baterijas 

Atliekų kodai pažymėti žvaigždute

Pavojingos atliekos

Įvairios pavojingosios atliekos apima: alyva, tepalas, filtrai, dažų pakuotės, lakų pakuotės, tirpiklių pakuotės, skiediklių  pakuotės, buitinės chemijos pakuotės. Taip pat pakuotės, kuriose dar liko nepanaudotų (ne tik ant sienelių) dažų, lakų, gruntų, skiediklių, tirpiklių, dažų nuėmiklių, klijų, dervų, gruntų pakuotės, dažų nuėmiklių pakuotės, klijų pakuotės, dervų pakuotės, alyvos pakuotės, tepalo pakuotės.

*Kai renkamos atskiros pavojingų atliekų rūšys, naudojami atskiri jas žymintys ženklai.

05. Elektronikos atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

Elektronika, kurios bent vienas iš išorinių matmenų viršija 50 cm. šaldytuvai, šaldikliai, viryklės, mikrobangų krosnelės, orkaitės, skalbyklės, viryklės,  televizoriai, šildytuvai, drėkintuvai

20 01 21* 

Dienos šviesos lempos, kuriose yra gyvsidabrio

Fluorescencinės lempos, dienos šviesos lempos 

20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

Elektronika, kurios nei vienas iš išorinių matmenų neviršija 50 cm: telefonai, kompiuteriai, plaukų džiovintuvai, skutimosi mašinėles, lygintuvai, virduliai, šviestuvai, skaičiuotuvai,  elektroniniai žaislai ir kt.

20 01 35*
20 01 36

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21* ir 20 01 23*, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

Lemputės, halogeninės lemputės

06. Plastiko atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

15 01 02

Plastikinės pakuotės 

TINKA: Pakuočių atliekos, pvz. maišeliai ir dideli maišai, lankstūs pakeliai (nuo geriamo jogurto)

Netinka maišeliai iš suyrančio plastiko, biologiškai ar aeroboškai skaidaus

plastiko pakuotės, neištuštintos ir nuo pavojingų medžiagų pakuotės

15 01 02 

Plastikinės pakuotės 

TINKA: Pakuočių atliekos, pvz. plastikiniai indeliai, dėžutės, kibirėliai ir pan. pakuotės

Netinka pakuotės iš suyrančio plastiko, biologiškai ar aeroboškai skaidaus

plastiko pakuotės, neištuštintos ir nuo pavojingų medžiagų pakuotės

20 01 39

Plastikai

TINKA: Plėvelė, minkšto plastiko žaislai ir papuošalai

Netinka armuota plėvelė 

20 01 39 

Plastikai

TINKA:  Plastikiniai stambūs namų apyvokos daiktai: 

plastikinės kedės, stalai, lentynos, plastikinės dėžės, plastikiniai baldai,  vonelės, vien iš plastiko pagaminti stambiūs žaislai

20 01 39

Plastikai

TINKA: Plastikiniai dėklai, plastikiniai indai, plastikinės pakabos, kibirai, vien iš plastiko pagaminti papuošalai,  smulkūs žaislai ir pan.

Netinka turinčios elektronikos atliekos (jos priskiriamos smulkios elektronikos atliekoms)

15 01 02
20 01 39
17 06 04

Plastikinės pakuotės 

Plastikai

Izoliacinės medžiagos

TINKA: Polistirolas, Polistirenas, puta

Įvairios kilmės putplastis, susidarantis satybose, kaip pakuočių dalis ir pan.

7. Kombinuotų pakuočių atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

15 01 05

Kombinuotosios pakuotės

Iš skirtingų medžiagų pagamintos pakuotės.  Kelių plastiko rūšių sulydyta pakuotė, plastiku ir metalu dengta popieriaus pakuotė

Netinka pakuotės, kurios sluoksnius galima atskirti rankomis

08. Tekstilės atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 03 07 

Didžiosios atliekos (baldai) 

Baldai su integruota minkštąja dalimi. Sofos, lovos, čiužiniai, foteliai, ofiso kėdės, sėdmaišiai, kilimai

20 01 10 

Drabužiai 

Viršutiniai rūbai, apatiniai rūbai, užuolaidos, patalynė

20 01 11 

Tekstilės gaminiai 

Batai, basutės, šlepetės, sportiniai bateliai, auliniai batai 

20 01 11 

Tekstilės gaminiai 

Bet kokie minkšti žaislai pvz. minkšti žaislai, pliušiniai žaislai, medžiaginiai, veltiniai, megzti, nerti žaislai

09. Popieriaus ir kartono atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

15 01 01 

Popieriaus ir kartono pakuotės 

Popieriaus pakuočių atliekos, pvz.: popierinė pakuotė, kartoninė pakuotė, popieriniai maišeliai, kartoninės dėžės

Netinka neištuštintos pakuotės

20 01 01 

Popierius ir kartonas 

Popierius, kartonas, knygos

Netinka pakuočių atliekos (tai „Popieriaus ir kartotinės pakuotės“ kategorijos atliekos), popierius su metaliniais komponentais, segtuvai, metalinėmis spiralėmis susegti kalendoriai, vaškuotas popierius, tapetai, tualetinis popierius ir nosinaitės, servetėlės (jas mesti į mišrų komunalinį srautą).

10. Stiklo atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

15 01 07 

Stiklinės pakuotės 

Buteliai, stiklainiai 

Netinka neištuštintos pakuotės

20 01 02

Stiklas

Statybinių atliekų stiklas

Stiklas, lakštinis stiklas 

Netinka elektyvinis stiklas, tonuotas stiklas, grūdintas stiklas 

11. Metalo atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 01 40 

Metalas

Metaliniai puodai, metalinės keptuvės, stalo įrankiai, metaliniai įrankiai, įvairios metalinės dalys ir detalės

Elektronikos turinčios atliekos rūšiuojamos prie elektronikos kategorijos

15 01 04 

Metalinės pakuotės 

Skardinės, konservų dėžutės 

12. Statybinės atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

17 09 04

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

Klozetai, unitazai, kriauklės, bidė

17 09 04

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos

Veidrodžiai, selektyvinis stiklas, tonuotas stiklas, grūdintas stiklas

17 06 04 

Izoliacinės medžiagos 

Gipsas, vata, stiklo vata, akmens vata, ruberoidas

17 02 03
16 01 19

Statybinių ir griovimo atliekų plastikai

Vamzdžiai, plastikinės lentelės, vinilinės lentelės, polikarbonatas, dušo padėklai, akrilinės vonios 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

Keramikiniai gaminiai. Indai, ąsočiai, vazos, dar tinkami naudoti daiktai

17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

Plytos, betonas, mūras, čerpės, blokeliai, klinkeris ir kiti mišiniai 

NETINKA: Nepanaudoti statybiniai mišiniai

17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 

Plytelės

20 03 07 

Didžiosios atliekos 

Medinių langų, plastikinių langų rėmai, medinės durys, plastikinės durys 

NETINKA: Stiklo paketai 

13. Medienos gaminių atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

17 02 01
20 03 07
20 01 38

Medienos atliekos Didžiosios atliekos (baldai)

Sekcijos, lentynos, medinės kėdės, suolai, spintos, komodos 

15 01 03 

Medinės pakuotės 

Padėklai, europadėklai 

17 02 01
20 01 38

Medienos atliekos Medienos atliekos

Lentos, grindjuostės, apvadai, statybinės gegnės/balkiai/atramos/išorės apdailos mediena (tik nedažyti/-os), lovų sofų rėmai, jei jie be čiužinių, medžio drožlių plokštės, mediena

14. Likusios atliekos

Atliekų sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

TINKA

PASTABOS

20 03 01 

Mišrios komunalinės atliekos 

Buityje panaudotos slaugos ir higienos priemonės, tualetinis popierius, panaudotos nosinaitės ir pan.

16 01 03

Padangos 

Įvairios padangos apima dviračių, neįgaliųjų vežimėlių, riedučių, riedlenčių, paspirtukų, vaikiškų ar kitokių vežimėlių, žoliapjovių, mopedų, motociklų, triračių,  keturačių, lengvųjų automobilių ir visureigių padangų atliekos

PRANEŠIMAI SPAUDAI

02
Geg
Daniškoji atliekų tvarkymo sistema skinasi kelius Lietuvoje – jau taikoma didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse

Daniškoji atliekų tvarkymo sistema skinasi kelius Lietuvoje – jau taikoma didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Kaip atrodo Lietuvoje diegiama daniškoji atliekų tvarkymo sistema, jau galima pamatyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) aikštelėse. Dvidešimt keturios didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų aikštelės tapo pirmuoju realiai veikiančiu ženklinimo daniškosiomis piktogramomis pavyzdžiu.  „Praktinis pirmosios bendrovės įsitraukimas, kuris, tikimasi, […]

Posted in: Pranešimai spaudai,
22
Bal
Darom kaip darę, bet kitaip: Vilniaus atliekų tvarkymo centras remsis Danijos pavyzdžiu

Darom kaip darę, bet kitaip: Vilniaus atliekų tvarkymo centras remsis Danijos pavyzdžiu Per penkiolika visuotinių viešųjų erdvių tvarkymo akcijos metų, kurias organizuoja visuomeninė organizacija „Mes darom“, išaugo nauja karta. Platus visuomeninis judėjimas pakeitė daugelio žmonių požiūrį į aplinką, atliekų rinkimą bei jų rūšiavimą.  VŠĮ „Mes darom“ vadovė Toma Buivydaitė sako, kad daugeliui žmonių švari aplinka […]

Posted in: Pranešimai spaudai,
12
Gru
Lietuvoje diegiama daniškoji atliekų ženklinimo sistema: kad rūšiuoti būtų lengva ir vaikui

Apklausos rodo, kad didžiuma atliekų nerūšiuojančių gyventojų pagrindiniu kliuviniu laiko pernelyg sudėtingą sistemą. Žmonės nesupranta, kaip rūšiuoti, o juolab – kaip tai daryti teisingai.

Posted in: Pranešimai spaudai,

Dažniausiai užduodami klausimai

Danijos nacionalinė atliekų piktogramų sistema buvo sukurta 2016 m. Šiuo metu ji naudojama daugumoje Danijos savivaldybių, taip pat Švedijoje, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti Suomijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Šia sistema gali naudotis ne tik atliekų tvarkytojai, bet ir gamintojai ar importuotojai, siekdami, kad jų gaminiai ar pakuotės, virtę atliekomis būtų tinkamai išrūšiuoti.

Danija siekė:

 • Palengvinti komunikaciją apie atliekas Šiaurės šalyse;
 • Sukurti sistemą, kuri būtų laisvai prieinama visiems susijusiems atliekų sistemos žaidėjams;
 • Padidinti atliekų rūšiavimą prisidedant prie žiedinės ekonomikos;
 • Paskatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą;
 • plėtoti perdirbamo procesus šalyje.

Sistemos esminis principas – ženklinimas naudojamas ne tik ant konteinerių, bet ir ant pakuočių. Simbolis ant pakuotės dizaino užtikrina vizualų ryšį tarp tuščios pakuotės ir atliekų konteinerio. Vartotojui nebekyla papildomų klausimų, kaip teisingai išrūšiuoti atliekas.

 • Sistema yra lengvai suprantama ir valdoma.
 • Sistemos naudojimas yra savanoriškas ir nemokamas.
 • Sistema sukurta, kad būtų lanksti, tačiau vienoda. Tai reiškia, kad atsižvelgiama į didelius Danijos perdirbimo stočių skirtumus.
 • Sistema sukurta remiantis plačiu visuomenės įtraukimu ir remiantis ankstesnių, savivaldybėse naudotų piktogramų, geriausia patirtimi.

Sistemoje taikoma vadinamoji „Lego“ koncepcija, kai skirtingas piktogramas galima suporuoti kartu apibūdinant konkrečią atliekų dalį. „Lego“ koncepcija užtikrina sistemos lankstumą, atsižvelgiant į skirtingus vietinius variantus, pavyzdžiui, galimybę šalinti skirtingas atliekų kategorijas viename konteineryje, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės atvejį.

 • Komunikacijos nauda: tai, kad skirtingose ​​savivaldybėse naudojami tie patys pavadinimai, simboliai ir spalvos, supaprastina komunikaciją su atliekų pramonėje.
 • Efektyvus išteklių naudojimas: kiekviena savivaldybė neturi „išrasti dviračio“, kurti atskiros sistemos.
 • Palengvina teisingą rūšiavimą;
 • Aiškumas sukuria pasitikėjimą; kai naudojama ta pati ženklų sistema vartotojams aiškiau, ko iš jų tikimasi. Tai padidina pasitikėjimą atliekų tvarkytojais, kad rūšiuojant atliekos iš tikrųjų pakartotinai naudojamos ar perdirbamos.

 • Daugelis apklaustų savivaldybių matė bendros ženklų sistemos naudą iš ilgalaikės perspektyvos, tačiau mano, kad iššūkiai yra dideli trumpuoju laikotarpiu. Norėdami, kad bendros ženklų sistemos pranašumai būtų visiškai išnaudoti, turėjo būti ir pakankamas įsitraukimas, t.y. pakankamai savivaldybių ir kitų organizacijų, naudojančių šią sistemą.
 • Kuriant bendrą ženklų sistemą, yra daugybė interesų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Jau investavusiems išteklius į savo ženklų sistemos kūrimą gali būti sunku iš naujo ją perorganizuoti.
 • Danijoje apklausų metu reikalauta, kad sistema būtų plėtojama remiantis „moksliniais pagrindais“. Svarbu, įrodyti, kad ženklų sistema užtikrina aukštą rūšiavimo laipsnį bei tai, kad faktinis pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra didelis.
 • Ženklų sistemų keitimo išlaidos; išlaidos gali būti kliūtis operatoriams pradėti naudoti ženklų sistemą.