NAUDOTOJO VADOVAS

Šiame naudotojo vadove pateikiame informaciją apie atliekoms rūšiuoti naudojamus simbolius ir atliekų ženklinimo sistemą. Ši sistema naudojama renkant atliekas tiek miestyje, tiek ir už jo ribų, o taip pat ir atliekų perdirbimo centruose. Su šia sistema tinkamai tvarkyti atliekas kaip niekad paprasta.

 

PIKTOGRAMOS

Sistemos esminis principas – ženklinimas naudojamas ne tik ant konteinerių, bet ir ant pakuočių. Simbolis ant pakuotės dizaino užtikrina vizualų ryšį tarp tuščios pakuotės ir atliekų konteinerio. Vartotojui nebekyla papildomų klausimų, kaip teisingai išrūšiuoti atliekas. Parsisiųsti visas atliekų ženklinimo piktogramas galima čia.

Šioje svetainėje pateikiame informaciją apie atliekoms rūšiuoti naudojamus simbolius ir atliekų ženklinimo sistemą. Ši sistema naudojama surenkant mišrias komunalines bei išrūšiuotas atliekas, taip pat atliekų tvarkymo centruose. Su šia sistema tinkamai tvarkyti atliekas kaip niekad paprasta.2021 m. atlikusi šalyje atliekoms ženklinti naudojamų simbolių analizę VŠĮ „Mes Darom“ kartu su projekto partneriais – Aplinkos ministerija, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje – parengė atliekų ženklinimo sistemos (piktogramų) aprašymą bei terminų sąvadą, remiantis Danijos bei Švedijos patirtimi.

Kodėl verta taikyti piktogramų sistemą?

Šios sistemos paskirtis – palengvinti atliekų tvarkymą tiek privatiems asmenims, tiek organizacijoms. Naudodami vieningą simbolių ir ženklų sistemą, t. y. ženklindami atliekas visoje šalyje lengvai atpažįstamais simboliais, pasieksime geresnių rezultatų atliekų perdirbimo srityje. Be to, bus tinkamai perdirbamas didesnis atliekų kiekis. Tai padeda užtikrinti gyventojams ir įmonėms skirtos sistemos paprastumas, aiškumas bei sisteminis taikymas.

Kokiu būdu atrinktos Šiaurės šalyse taikomos piktogramos?

Ši sistema – paruošta naudoti, gerai apgalvota ir išsami simbolių kalba. Siekiant užtikrinti sistemos tinkamumą naudoti ir funkcionalumą, simbolių bei ženklų sistema buvo rengiama ir išbandoma bendradarbiaujant su atliekų tvarkymo ekspertais, savivaldybių bei Rajono atliekų tvarkymo centrų (RATC) atstovais, konsultuotasi su pramonės ir gamybos organizacijomis.

Ar tai kainuoja ir kada galima pradėti ją taikyti?

Savivaldybių įmonės ir gamintojai šią sistemą gali naudoti nemokamai. Jums paliekama laisvė nuspręsti, ar pageidaujate naudoti šią sistemą, taip pat kada ją įdiegti. Ši sistema Danijoje sėkmingai naudojama nuo 2016 m. Tikslas, kad sistema taptų bendra visoms Šiaurės   šalims, tad ji jau taikoma Švedijoje, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti Suomijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Taigi ši sistema taip pat yra naudinga įmonėms, parduodančioms ar tiekiančioms prekes Šiaurės šalyse, nes sudaro galimybę ženklinti pakuotes ir gaminius simboliais, naudojamais šio regiono šalyse.

Nesvarbu, kur ši sistema naudojama – vieningas atliekų ženklinimas skatina gyventojus rūšiuoti ir perdirbti atliekas. O tai, savo ruožtu, prisideda prie žiedinės ekonomikos kūrimo. Šioje svetainėje rasite daugiau informacijos apie naująją atliekų ženklinimo sistemą, simbolius, spalvinius kodus ir piktogramas bei tinkamą sistemos naudojimą.

PROJEKTO VYKDYTOJAI

PROJEKTO FAKTAI

Tikime, kad atliekų ženklinimas svariai prisidės prie sklandesnio atliekų rūšiavimo ir efektyviai mažins į savartynus išvežamų atliekų kiekius

LIETUVOJE PER METUS SURENKAMA KOMUNALINIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, T.
LIETUVOJE PER METUS SURENKAMA KITŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ, T.
LIETUVOJE PER METUS PAŠALINTA SAVARTYNE ATLIEKŲ, T.
METAI, IKI KADA SIEKIAMA SAVARTYNUOSE ŠALINTI IKI 5% ATLIEKŲ

PIKTOGRAMOS

12 atliekų kategorijų naudojami 32 simboliai, kurių kiekvieną sudaro trys elementai: spalva, simbolis ir atliekų kategorijos pavadinimas. Sistema skirta atliekų konteineriams ženklinti ir įvairaus dydžio etiketėms gaminti. Ženklinimo medžiagos spausdinimui ir gamybai galite atsisiųsti paspaudę ant reikiamos piktogramos ženkliuko. Etkečių naudojimo rekomendacijos ir taisyklės pateikiamos naudotojo vadove.

01. Žaliosios atliekos

02. Maisto atliekos

03. Pakartotinis panaudojimas

04. Tekstilė

05. Popierius ir kartonas

06. Stiklas

07. Metalas

08. Statybinės medžiagos

09. Pavojingos atliekos

10. Elektronikos atliekos

11. Plastikas

12. Kombinuota pakuotė

PRANEŠIMAI SPAUDAI

12
Gru
Lietuvoje diegiama daniškoji atliekų ženklinimo sistema: kad rūšiuoti būtų lengva ir vaikui

Apklausos rodo, kad didžiuma atliekų nerūšiuojančių gyventojų pagrindiniu kliuviniu laiko pernelyg sudėtingą sistemą. Žmonės nesupranta, kaip rūšiuoti, o juolab – kaip tai daryti teisingai.

Posted in: Pranešimai spaudai,
28
Lap
Lietuvai siūloma įsivesti daniškąją atliekų rūšiavimo sistemą – paprasta kaip du kart du

Apklausos rodo, kad apie pusė šalies gyventojų nerūšiuoja buityje susidarančių atliekų. Viena dažniausiai įvardijamų tokio sprendimo priežasčių – žmonėms neaišku, kur kokias atliekas mesti, todėl sistema atrodo pernelyg sudėtinga. Kad šis procesas gyventojams būtų kuo paprastesnis ir vis daugiau atliekų būtų išrūšiuojama kokybiškai, Lietuvoje siūloma pritaikyti danų sukurtą, įdiegtą sistemą.

Posted in: Pranešimai spaudai,
28
Lap
Visuomenė kviečiama išsakyti nuomonę apie atliekų ženklinimo piktogramomis sistemą

Pakuočių ženklinimo pavyzdys Šiaurės šalyse Lietuvoje Šiaurės šalių pavyzdžiu kuriama vieninga atliekų ženklinimo piktogramomis sistema, vienoda visose savivaldybėse. Ji gyventojams palengvins atliekų rūšiavimą – bus aiškiau, į kokį konteinerį kurias mesti, ugdys įprotį tai daryti, didins pasitikėjimą atliekų tvarkytojais.

Posted in: Pranešimai spaudai,

Dažniausiai užduodami klausimai

Danijos nacionalinė atliekų piktogramų sistema buvo sukurta 2016 m. Šiuo metu ji naudojama daugumoje Danijos savivaldybių, taip pat Švedijoje, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti Suomijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Šia sistema gali naudotis ne tik atliekų tvarkytojai, bet ir gamintojai ar importuotojai, siekdami, kad jų gaminiai ar pakuotės, virtę atliekomis būtų tinkamai išrūšiuoti.

Danija siekė:

 • Palengvinti komunikaciją apie atliekas Šiaurės šalyse;
 • Sukurti sistemą, kuri būtų laisvai prieinama visiems susijusiems atliekų sistemos žaidėjams;
 • Padidinti atliekų rūšiavimą prisidedant prie žiedinės ekonomikos;
 • Paskatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą;
 • plėtoti perdirbamo procesus šalyje.

Sistemos esminis principas – ženklinimas naudojamas ne tik ant konteinerių, bet ir ant pakuočių. Simbolis ant pakuotės dizaino užtikrina vizualų ryšį tarp tuščios pakuotės ir atliekų konteinerio. Vartotojui nebekyla papildomų klausimų, kaip teisingai išrūšiuoti atliekas.

 • Sistema yra lengvai suprantama ir valdoma.
 • Sistemos naudojimas yra savanoriškas ir nemokamas.
 • Sistema sukurta, kad būtų lanksti, tačiau vienoda. Tai reiškia, kad atsižvelgiama į didelius Danijos perdirbimo stočių skirtumus.
 • Sistema sukurta remiantis plačiu visuomenės įtraukimu ir remiantis ankstesnių, savivaldybėse naudotų piktogramų, geriausia patirtimi.

Sistemoje taikoma vadinamoji „Lego“ koncepcija, kai skirtingas piktogramas galima suporuoti kartu apibūdinant konkrečią atliekų dalį. „Lego“ koncepcija užtikrina sistemos lankstumą, atsižvelgiant į skirtingus vietinius variantus, pavyzdžiui, galimybę šalinti skirtingas atliekų kategorijas viename konteineryje, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės atvejį.

 • Komunikacijos nauda: tai, kad skirtingose ​​savivaldybėse naudojami tie patys pavadinimai, simboliai ir spalvos, supaprastina komunikaciją su atliekų pramonėje.
 • Efektyvus išteklių naudojimas: kiekviena savivaldybė neturi „išrasti dviračio“, kurti atskiros sistemos.
 • Palengvina teisingą rūšiavimą;
 • Aiškumas sukuria pasitikėjimą; kai naudojama ta pati ženklų sistema vartotojams aiškiau, ko iš jų tikimasi. Tai padidina pasitikėjimą atliekų tvarkytojais, kad rūšiuojant atliekos iš tikrųjų pakartotinai naudojamos ar perdirbamos.

 • Daugelis apklaustų savivaldybių matė bendros ženklų sistemos naudą iš ilgalaikės perspektyvos, tačiau mano, kad iššūkiai yra dideli trumpuoju laikotarpiu. Norėdami, kad bendros ženklų sistemos pranašumai būtų visiškai išnaudoti, turėjo būti ir pakankamas įsitraukimas, t.y. pakankamai savivaldybių ir kitų organizacijų, naudojančių šią sistemą.
 • Kuriant bendrą ženklų sistemą, yra daugybė interesų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Jau investavusiems išteklius į savo ženklų sistemos kūrimą gali būti sunku iš naujo ją perorganizuoti.
 • Danijoje apklausų metu reikalauta, kad sistema būtų plėtojama remiantis „moksliniais pagrindais“. Svarbu, įrodyti, kad ženklų sistema užtikrina aukštą rūšiavimo laipsnį bei tai, kad faktinis pakartotinis naudojimas ir perdirbimas yra didelis.
 • Ženklų sistemų keitimo išlaidos; išlaidos gali būti kliūtis operatoriams pradėti naudoti ženklų sistemą.